ប្រភេទ D ដែលអាចបត់បែនបាន Coupling-

WhatsApp Online Chat !